fbpx

nowości, promocje, informacje

Aktualności

Używaj taniej i ekologicznej energii na co dzień!

Promocyjne finansowanie

Raty 0%

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów uruchamiamy promocyjne finansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej.

Promocja obowiązuje do 31.12.2019 r.

Dotyczy wyłącznie osób fizycznych mających zdolność kredytową potwierdzoną przez Bank PKO BP, które podpisały umowę o Ekopożyczkę na zakup instalacji fotowoltaicznej z montażem (przez firmę Akord)

Obejmuje wyłącznie kwotę  odsetek od  Ekopożyczki PKO BP za okres 12 miesięcy, która zostanie przelana na konto pożyczkodawcy PKO BP.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

program mój prąd

5 000 zł dopłaty do fotowoltaiki

“Mój Prąd” to nowy rządowy program skierowany do gospodarstw domowych, w szczególności na słabiej zurbanizowanych terenach. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w kwocie 5 000 zł. 

 Założenia programu:

  • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW
  • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł
  • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej
  • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem
  • Z dopłaty może skorzystać jedynie osoba fizyczna
  • Wypełniamy za Ciebie wszystkie dokumenty!
  • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW)
  • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją)
  • Budżet wystarczy dla 200 tys. prosumentów. Inicjatywa ta ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec UniiEuropejskiej
  • Możliwość odliczenia kosztów inwestycji od podatku dochodowego

BĄDŹ PIERWSZY!
WYPEŁNIJ FORMULARZ!