Program czyste powietrze

Potrzebujesz pomocy
w wypełnieniu wniosku o datację?

Przejdź na tanią i ekologiczną energię z dofinansowaniem!

Dofinansowanie termomodernizacji Twojego domu!

Program czyste powietrze

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W sytuacji, gdy obiekt mieszkalny ma kilku właścicieli wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody na przystąpienie do programu od każdego z współwłaścicieli budynku.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

program czyste powietrze

Na co można otrzymać środki?

Dofinansowanie  obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, w tym:

  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  • montaż i zakup kolektorów słonecznych.
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż).
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Program czyste powietrze

Ile można otrzymać?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
Podstawowy poziom finansowania – mogą się o niego ubiegać osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
Podwyższony poziom finansowania – mogą się o niego ubiegać osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna kwota zwrotu poniesionych kosztów na działania zgodne z zasadami programu wynosi 53 tys. zł. Jeśli poniesione koszty inwestycji będą większe, to można się starać dodatkowo o dofinansowanie w formie pożyczki.
Ustalono także minimalną wartość inwestycji – na poziomie 7 tys. zł.
Określono również tzw. maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych dla dokumentacji, prac termomodernizacyjnych oraz zakupu i montażu urządzeń www.czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/.
Jeśli chcesz obliczyć dotację dla swojego domu, możesz skorzystać z kalkulatora dotacji: www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Program czyste powietrze

Jak wygląda nabór wniosków do programu?

Nabór wniosków ma być prowadzony w tzw. trybie ciągłym. To oznacza, że przyjmowane wnioski będą na bieżąco rozpatrywane. Dokumenty będą przyjmowane oraz oceniane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski są przyjmowane od 19.09.2018 roku do 31.12.2027 roku.

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

1. Wnioski należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są  w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych WFOŚiGW lub w serwisie „gov.pl”.

3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW lub poprzez serwis „gov.pl”.

Oczywiście, chętnie pomożemy Ci w dopełnieniu wszystkich formalności!

Dlaczego MY?

Nasz system

Dobrze zaizolowany dom i dopasowany system ogrzewania obniżą koszty eksploatacji Twojego domu do minimum!

Dlaczego My?

Nasi dostawcy

Budujemy tylko z najlepszych materiałów i podzespołów od nawiększych światowych producentów .

fotowoltaika konin
FOTOWOLTAIKA
pompy ciepła konin
POMPY CIEPŁA
ładowarki do samochodów elektrycznych
STACJE ŁADOWANIA
audyt energetyczny konin
EKOIZOLACJE24.pl

Obszar naszego działania

Działamy na terenie
całej Polski!

Interesuje Cię fotowoltaika, pompy ciepła lub folie grzewcze? Działamy nie tylko na terenie miejscowości: Konin, Ślesin, Słupca, Rychwał, Golina, Kleczew, Kramsk, Licheń, Powidz, Sompolno, Kalisz, Poznań, Płock. Obszarem naszego działania jest cała Polska. Instalacje fotowoltaiczne to nasza specjalność! Dołącz do słonecznej rewolucji i przestań przepłacać za prąd!

fotowoltaika konin