panele fotowoltaiczne zintegrowane

Z obecnego systemu rozliczania prosumentów na zasadzie opustów będzie można korzystać do 31 marca 2022 roku. Obecni prosumenci zachowają swoje prawa do rozliczenia, natomiast po krótkim okresie przejściowym od 1 lipca będzie obowiązywał net billing.

Każdy, kto złoży poprawny i kompletny wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do 31-03-2022 roku. Będzie mógł skorzystać jeszcze z obecnych zasad, czyli zostanie prosumentem. Jeśli we wniosku będzie błąd, to czas na jego poprawę wyniesie 14 dni od otrzymania wezwania. Prawo do zachowania tego systemu rozliczeń obowiązuje przez 15 lat od momentu wprowadzenia pierwszej energii do sieci. W obecnym systemie prosument odbiera w ciągu roku 80 % energii wprowadzonej do sieci, gdy ma instalację do 10 kW, albo 70 % przy instalacjach 10-50 kW. Od tej energii nie płaci opłat dystrybucyjnych i zmiennych w rachunku za prąd. W nowym systemie już tak nie będzie.

Kto złoży wniosek o przyłączenie mikroinstalacji od 1 kwietnia 2022 roku skorzysta z systemu opustów już tylko do 30-06-2022 roku. Od 1 lipca 2022 roku ma obowiązywać rozliczenie według wartości energii wprowadzonej do sieci i pobranej z niej czyli net billing. Będzie to polegało na tym, że sprzedawca energii będzie prowadził „depozyt prosumencki”. Wartość depozytu prosumenckiego będzie ustalana na koniec miesiąca i przyporządkowywana do konta w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Kwota środków  może być rozliczana na koncie przez 12 miesięcy od dnia przypisania. Po upływie 12 miesięcy od dnia przypisania prosumentowi zwraca się niewykorzystane środki, ale tylko  do 20 proc. wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Pozostałe zgromadzone oszczędności umarza się.

Rozliczenie energii wprowadzonej do sieci ma się odbywać według cen rynkowych. Wg ustawy ma to być „ważona wolumenem obrotu średnia z cen energii elektrycznej określonych dla polskiego obszaru rynkowego dla wszystkich sesji notowań danej doby w systemie kursu jednolitego na rynkach dnia następnego”. Co ważne, w ustawie przyjęto mechanizm dotyczący cen ujemnych. Prosument będzie mógł zawrzeć umowę ze sprzedawcą energii umożliwiającą mu odłączenie mikroinstalacji lub ograniczenie wprowadzania przez nią energii do sieci, gdy ceny spadną poniżej zera.  W przypadku energii pobranej, prosument zapłaci tak jak wszyscy inni odbiorcy stawki zgodnie z taryfą swojego dostawcy, ze wszystkimi opłatami z tym związanymi.

Źródło: wysokienapiecie.pl

Jeśli interesują Państwa fotowoltaika lub planują Państwo jej montaż zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą technicznym.